OBS: Du er nu offline

3F: God plan for de uddannelsesløse unge

Et bredt politisk flertal har lavet en aftale om en Forberedende Grunduddannelse, der skal ruste de tusindvis af unge under 25 år, der ikke tager gymnasievejen eller går på erhvervsskole. 3F hilser aftalen velkommen.

FGU'en hedder den nye uddannelse, der skal erstatte en jungle af tilbud, der tidligere var til de unge "uddannelsesløse".
FGU'en hedder den nye uddannelse, der skal erstatte en jungle af tilbud, der tidligere var til de unge "uddannelsesløse".
Af 
 

Flere uddannelsesløse unge skal rustes til at komme godt videre efter grundskolen. Og helst i job eller uddannelse.

Det er hovedsigtet med den reform af det forberedende område, som et bredt politisk flertal kom i hus med fredag.

De unge, der har sværest ved at finde uddannelsesvejen, er hidtil blevet mødt med den tætteste jungle af tilbud. Det gør den nye aftale op med.

En række af de nuværende forberedende tilbud bliver nemlig lagt sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den kommer til at vare op til to år.

De mange tilbud lægges sammen

FGU’en erstatter produktionsskoletilbuddet, den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse (VUU), forberedende voksenundervisning (FUU) og ordblindeundervisning, når det drejer sig om unge under 25 år.

FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

I 3F hilser man den nye aftale velkommen.

- Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i job eller uddannelse. Det er helt uacceptabelt. Derfor er jeg glad for, at det er et meget bredt politisk flertal, der sætter fokus på den her store gruppe unge. De skal understøttes bedre og hjælpes - og meget gerne i gang med en ungdomsuddannelse, siger forbundssekretær Søren Heisel.

Ordblinde i fokus

For 3F har det blandt andet været vigtigt, at FGU-ordningen blev statsligt funderet. Oprindeligt lagde regeringen nemlig op til, at kommunerne skulle stå for alt.

- En pose penge til kommunerne, som kunne anvendes vidt forskelligt og dermed ikke medføre et ensartet tilbud til alle unge, kunne i værste fald åbne op for en spareøvelse. Det er nu blevet til en løsning med en stram statslig styring og med kommunal medfinansiering, siger Søren Heisel.

For 3F har det også været vigtigt at få bevaret den såkaldte EGU, erhvervsgrunduddannelsen. Den er i dag overenskomstdækket og aftalt mellem arbejdsmarkedets parter.

Med reformen videreføres EGU’en som udgangspunkt i den nye FGU.

- Jeg vil også gerne fremhæve fra aftalen, at der skal ske en større indsats for elever, der er ordblinde. I aftalen nævnes det konkret, at alle ordblinde elever tilbydes et ordblindevenligt undervisningsmiljø, siger Søren Heisel.

Begynder i 2019

Ved indførelsen af FGU skal der etableres en række nye institutioner. Og aftalepartierne, der omfatter regeringen, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og De Radikale, er enige om, at undervisningen begynder fra august 2019.

- Det burde give tid til en god implementering og sikre, at de unge får et godt og attraktivt tilbud, lyder det fra Søren Heisel.

Læs hele aftalen her