OBS: Du er nu offline

Mærkesager i 3F Ungdom

Praktikpladser

Følgende 7 politiske udtalelser blev vedtaget på 3F Ungdoms Landsmøde, 2.-4. november 2018, 3F Langsøhus Silkeborg.

  • Politisk udtalelse 1: 30 timer er det næste skridt!
  • Politisk udtalelse 2: Afdelinger skal oplære i brug af akkord til at skabe mere fritid!
  • Politisk udtalelse 3: Et retfærdigt og gennemsigtigt dagpengesystem
  • Politisk udtalelse 4: STOP nedskæringerne i Arbejdstilsynet!
  • Politisk udtalelse 5: Uddannelse i konflikt
  • Politisk udtalelse 6: 3F Ungdom støtter palæstinensernes kamp
  • Politisk udtalelse 7: Forsvar strejkeretten!

30 TIMER ER DET NÆSTE SKRIDT!

Vi oplever konstant et øget pres på vores arbejde. Det skal laves hurtigere til de samme penge. Et konstant øget krav om effektivitet og produktivitet er i forvejen skadeligt, og når det så yderligere bliver kombineret med en hævet pensionsalder, kan det kun blive katastrofalt for os generationer, der er startet på arbejdsmarkedet inden for de seneste år.

Pensionsalderen følger den gennemsnitlige levealder i Danmark, men der bliver på ingen måde taget højde for, at netop vi 3F’ere og vores faggrupper repræsenterer en markant lavere levealder, end den gennemsnitlige dansker. Det betyder, at de 3F’ere, som er født efter 1990, rent faktisk har en højere pensionsalder, end deres forventede levealder.

Kort sagt: de dør før pensionen !

En reel løsning kunne være lavere ugentlig arbejdstid. 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. Det vil give kroppen langt mere tid til at restituere, og det vil i sidste ende også betyde, at kroppen holder langt længere tid. Går der lang tid imellem, at man får en hviledag, slider det hårdt på kroppen, og produktiviteten falder derfor også markant, jo længere tid man er på arbejde.

Derudover har en 30 timers arbejdsuge andre positive effekter end de fysiske; det hjælper nemlig også på sindet. Et forsøg, lavet hos Toyota i Sverige, med 30 timers arbejdsuge viste, at folk kunne producere mere på de 30 timer, end de kunne på 37 timer. Udover øget produktivitet, var medarbejderne også gladere for deres job, og antallet af sygedage faldt drastisk. De glade medarbejdere smittede selvfølgelig af på kunderne, hvilket resulterede i, at kundetilfredsheden ligeså steg markant.

Top

AFDELINGER SKAL OPLÆRE I BRUG AF AKKORD TIL AT SKABE MERE FRITID!

Vi har mange 3F’ere, som arbejder under akkord. Det er dejligt, for akkordsystemet giver os store muligheder for selv at tilrettelægge vores arbejde – både i forhold til hvem, hvad og hvor.

Men vi har i den sidste tid set, at akkordsystemet ofte kun bruges til større indtjening. Specielt ved større offentlige byggerier har der alene været fokus på indtjening – nogle gange endda på bekostning af rummelighed og personligt helbred.

Ja, det er fedt at tjene penge. Men problemet opstår, når vores 3F-afdelinger kun sælger akkordsystemet som en måde, hvorpå vi anskaffer os en timeløn på over 300 kr., og ikke hvordan vi ellers kan bruge systemet; nemlig hvor meget vi vil arbejde. Vi oplever ikke, at vores afdelinger udbreder fortællingen om, at akkorden eksempelvis også kan bruges til ”kun” at tjene 230 kr., for til gengæld så at have fri hver anden fredag.

Netop i en tid med øget nedslidning, hævet pensionsalder og ingen efterløn, er det enormt vigtigt, at vi også bliver oplyst om, at akkordsystemet kan gøre mere end at sikre os flere penge på lommen – men altså også kan bruges til at købe os mere fritid.

Vi, som unge, oplever desværre ofte, at vores svende og kollegaer bliver fristet af ussel mammon på bekostning af helbred og kammeratskab. Vi mener, at vores afdelinger skal tænke langsigtet, solidarisk og øge agitationen for brug af akkordsystemet som en mulighed til at skabe mere frihed, i stedet for kun at reklamere for det, som en måde at tjene mere på.

Top

ET RETFÆRDIGT OG GENNEMSIGTIGT DAGPENGESYSTEM

Gennem de seneste år har vi gang på gang set dagpengesystemet blive udhulet. Vi oplever ændringer af optjeningsperioden, varigheden, dækningen og regler for opretholdelse.

Der var engang, hvor dagpenge var et sikkerhedsnet, så arbejdstagere ikke skulle gå fra hus og hjem i tilfælde af arbejdsløshed. Som arbejdsløs havde man stadigvæk overskud og midler til at søge nyt arbejde.

Længden på dagpengeperioden er dog blevet kortere og kortere. Dette medfører, at man som arbejdsløs ikke har samme mulighed for at lave konstruktiv arbejdssøgning, da der er mere fokus på at søge mange jobs, i stedet for at søge relevante jobs. Kvantitet fremfor kvalitet.

Længden af dagpengeperioden er blevet en stressfaktor. Faren for at falde ud af systemet minder hele tiden den arbejdsløse om, at næste skridt er kontanthjælp. Eventuel kontanthjælp forringer ens økonomi yderligere, hvilket igen kan gøre det sværere at fokusere på jobjagten, da man ikke længere har samme midler til eksempelvis at transportere sig frem og tilbage til jobsamtaler.

Hvis vi lever i en periode med lavkonjunktur, giver det absolut ingen mening at spare på velfærden i Danmark, da dem, der har mindst, automatisk vil få mindre. Dette gavner naturligvis ikke samfundet, da det vil koste flere penge at få folk respektfuldt og ordentligt på fode igen. Og da vi lige nu har højkonjunktur i Danmark, er det kun logisk, at vi giver mere til de fattigste i samfundet, så alle kan spare op til dårligere tider.

Det skal være muligt at få et overblik over sin økonomiske situation, hvis man bliver arbejdsløs. Vi mener derfor, at man bør forenkle reglerne. Reglerne skal være til at forstå for både de arbejdsløse, og for dem som skal administrere dem. Dagpengene skal være et sikkerhedsnet for dem, som går hen og bliver arbejdsløse, og ikke en bureaukratisk kamp mellem den ledige og myndighederne.

Vi mener derudover, at kompensationsgraden for dagpengene skal hæves. Dagpenge skal dække 80% af lønmodtagerens månedlige indkomst for at sikre en stabil tilværelse for alle dem, som midlertidigt står udenfor arbejdsmarkedet.


Top

STOP NEDSKÆRINGERNE I ARBEJDSTILSYNET!

Regeringen har nu igen lagt op til besparelser i Arbejdstilsynet. Det mener vi i 3F Ungdom er fuldstændig uansvarligt.

Folketingsvalget nærmer sig, og som så ofte før betyder det mange nye løfter og pludselig social ansvarlighed fra visse politikere. Et område der ofte bliver overset i valgkampen er Arbejdstilsynet.

I regeringens finanslovsforslag vil man fortsætte de massive besparelser, så der mellem 2019 og 2022 vil blive skåret 97 årsværk væk fra Arbejdstilsynet. Det er den helt forkerte vej at gå, på et område der i forvejen er tvunget i knæ af løbende nedskæringer gennem årene.

Besparelserne på Arbejdstilsynet i de sidste 20 år, er noget man mærker. Siden 2015 er antallet af kontrolbesøg på byggepladserne halveret, og antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget 15 pct. på fem år – fra 4447 ulykker i 2014 til 5296 ulykker i 2017.

Det er vanvittigt, at vi i et af verdens mest velstillede samfund, ikke har råd til at gøre arbejdslivet sikkert for almindelige lønmodtagere. I en tid hvor alt for få unge søger ind på en erhvervsuddannelse, burde vi gøre vilkårene bedre og mere sikre på arbejdsmarkedet – ikke værre. I en tid hvor vi skal blive på arbejdsmarkedet længere end nogensinde før, er det nærmest ondskabsfuldt, at man vil gøre det hårde og nedslidende arbejdsliv endnu værre.

I 3F Ungdom vil vi derfor kæmpe for at presse politikerne til at give flere penge til Arbejdstilsynet. Og det kan kun gå for langsomt.

Top

UDDANNELSE I KONFLIKT

Vores overenskomstsystem er godt. Mange steder i verden kigger man på os med misundelse over, hvordan vi både skaber fremgang og fred for arbejderklassen på
arbejdsmarkedet. Udover at arbejdsgiverne til tider skal sluge nogle kameler, så er de alligevel ret glade for de 3 års fred og ro, som en overenskomstaftale giver. Der harværet fred og ro i mange år nu.

Siden 1998 har vi ikke haft en storkonflikt. Det betyder, at omtrent halvdelen af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked i dag ikke har oplevet en storkonflikt.

Vi kan frygte, at manglende erfaring i konfliktsituationer vil betyde, at vi mister reel magt og opbakning. Mange nye på arbejdsmarkedet har ikke oplevet, hvor vigtigt det er at stå sammen i en konflikt. Ligeså har de mange gule fagforretningsmedlemmer endnu ikke erfaret, hvorfor vi kalder dem gule.

Konfliktretten er grundstenen for vores rettigheder på arbejdsmarkedet i dag. Grundige og effektive konflikter har givet os et arbejdsmarked i verdensklasse. Hvis vi ikke kan holde niveauet i en tilspidset situation, træder vi ud på en glidebane af forringelser for vores kollegers og kammeraters fremtidige arbejdsliv.

Vi mener derfor, at vi har brug for praktisk erfaring og ’’uddannelse i konflikter’’, så vi og de fremtidige lønmodtagere kan agere hensigtsmæssigt i en storkonflikt.

Top

3F UNGDOM STØTTER PALÆSTINENSERNES KAMP

3F Ungdoms Landsmøde 2018 udtrykker vores fulde støtte og solidaritet med det palæstinensiske folk i deres kamp mod den israelske besættelsesmagt.

3F Ungdom ser det palæstinensiske folks kamp for frihed som et spørgsmål, der ikke kun involverer dem, men noget der vedrører alle mennesker i verden. Lige nu støtter den danske regering op om den israelske besættelsesmagt, og derfor er det nødvendigt, at vi som unge fagligt aktive – og Fagbevægelsen i sin helhed – markerer, at vi bakker op om palæstinenserne. Vores kamp for frihed og retten til et godt liv gælder i Danmark, såvel som i Palæstina og resten af verden. 

Vi vil ikke som unge fagligt aktive vende det blinde øje eller det døve øre til, mens mennesker fratages de mest basale menneskerettigheder; bliver smidt ud af deres hjem og bliver skudt, når de protesterer mod den ulovlige besættelse. 

Vi nægter at anerkende den voldelige besættelse og det apartheidregime, som i årevis har undertrykt det palæstinensiske folk, mens det internationale samfund har siddet på deres hænder.

3F Ungdom opfordrer til at boykotte Israel, så længe den ulovlige besættelse foregår. Erfaringer har vist, at boykotning er et effektivt middel til at presse stater, som nægter mennesker deres mest basale rettigheder. Det er tidligere lykkedes verdens befolkning at presse det sydafrikanske apartheidregime i opløsning, med et nyt og bedre samfund som resultat. Vi kæmper for at gentage succesen !

3F Ungdom siger højt og klart: frit Palæstina nu !

Top

FORSVAR STREJKERETTEN!

I Sverige har den tidligere socialdemokratiske regering sat gang i et massivt angreb på strejkeretten. De vil indskrænke strejkeretten ved lov ved simpelthen at gøre det ulovligt at strejke, så længe arbejdsgiverne har en overenskomst med en fagforening – uanset hvilken fagforening det er, og uanset kvaliteten (eller mangel på samme) af overenskomsten. I praksis betyder det, at direktører og mestre kan indgå overenskomster med deres egen lille fagforening og på denne måde ligeså langsomt udhule arbejdernes strejkeret. Retten til at strejke er grundstenen i Den danske model, og den er et af de vigtigste midler, vi som arbejdere har til at forbedre vores arbejdsforhold.

Endnu værre er, at denne foreslåede indskrænkning støttes af det svenske LO. Vores situation og kampe i verden er forbundet på tværs af grænser, og derfor står 3F Ungdom på de svenske arbejderes side, og vi siger nej til enhver indskrænkning af strejkeretten.

Den nordiske aftalemodel bygger på ligeværdige konflikter, og derfor er en indskrænkning af strejkeretten en trussel mod hele Fagbevægelsens måde at organisere vores arbejdsmarked på.

3F Ungdom opfordrer derfor vores kammerater i LO Sverige til at trække deres støtte til indskrænkningen af strejkeretten tilbage, og i stedet bruge kræfterne på at kæmpe imod politikernes indgreb i vores konfliktret.

Top
Top